برگزاری همایش
مهلت ثبت نام در دومين همايش آموزش عالی و توسعه پايدار به اتمام رسيده است.
جهت دريافت فايل زمانبندی و بروشور همايش بر روی لينک زير کليک کنيد.

دريافت فايل با حجم 1.85MB
AWT IMAGE


  هدف همایش
ارتقای پیوند و همبستگی متقابل  بین نظام آموزش عالی و فرآیند توسعه پایدار با در نظر گرفتن نیازها و مصالح نسل های آینده
1- اصول و مبانی نظری و مفهومی آموزش عالی و توسعه پایدار
2- رویکردها ،الگوها و شاخصهای آموزش عالی و توسعه پایدار
3- تجارب جهانی آموزش عالی و توسعه پایدار
4- عملکرد و آسیب شناسی آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار
5- چشم انداز و وضعیت مطلوب آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار
نشانی : تهران، بلوار افریقا، کوچه گلفام، شماره 70
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تلفن : 23517179
دورنگار : 22050338

پست الکترونیکی :
Hamayesh2@irphe.ir
Hamayesh.irphe@yahoo.com

وب سایت : www.irphe.ir
مهلت ارسال چکیده مقالات :
10 آبان ماه 1392

مهلت ارسال اصل مقالات :
10 دی ماه 1392

اعلام نتایج داوری :
10 بهمن ماه 1392

تاریخ برگزاری همایش :
7 اسفند ماه 1392

سامانه همایش ها
برگزار کنندگان
حامیان